Axellia, København S. Udvidelse af produktion af antibiotika

15-01-2010

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med at Axellia Pharmaceuticals ønsker at udvide deres produktion af Vancomycin med 50%.
Frist: 18. februar 2010

Axellia Pharmaceuticals ønsker at udvide deres produktion af Vancomycin med 50%.

Naturstyrelsen – Roskilde har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen – Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse). Da virksomheden ikke tidligere har gennemgået en VVM, vil nuværende redegørelse
omfatte hele virksomheden.

Naturstyrelsen – Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Naturstyrelsen – Roskilde har udarbejdet et ideoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se ideoplægget eller få det tilsendt ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Ideer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Naturstyrelsen – Roskilde senest den 18. februar 2010. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til: Naturstyrelsen – Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 7254 6500, eller via epost: Obfuscated Email

Kontaktperson: Rene Paul Friis Hansen, tlf. direkte 7254 8087.