Even Statsskov, Næstved. Skovrejsning og Evegrøften

06-05-2010

Næstved Kommune og Naturstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale om etablering af offentlige skov- og naturområder ved Næstved. Det er hensigten at disse områder sammen med de eksisterende skov- og naturområder kan udvikle sig til en grøn ring omkring Næstved.

Herunder diverse bilag:

VVM-screening

Afgørelse om VVM-pligt

Idéoplæg

Forslag til kommuneplantillæg

Følgebrev til kommuneplantillæg inc. høringsvar

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse