Udskiftning af signalsystemet på S-banestrækningen Lyngby-Hillerød. Forslag til Kommuneplantillæg mv.

15-11-2011

Naturstyrelsen Roskilde offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner for Banedanmarks udskiftning af signalanlæg på S-banestrækningen Lyngby – Hillerød (Banedanmarks Signalprogram). Frist for indsigelser og bemærkninger: 11. januar 2012

Naturstyrelsen Roskilde offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner for Banedanmarks udskiftning af signalanlæg på S-banestrækningen Lyngby – Hillerød (Banedanmarks Signalprogram).

Som baggrund for planforslaget er udarbejdet en VVM-redegørelse som indeholder en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet. VVM-redegørelsen har speciel fokus på en forøgelse af støjen pga. den øget toghastighed, som projektet giver mulighed for samt de visuelle forhold ved opstilling af nye antennemaster og påvirkninger af naturforholdene.

I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af projektets gennemførelse og rimelige alternativer.

Forslag til kommuneplantillæg, miljørapport, VVM-redegørelse og VVM-tilladelse, kan findes her:

Del 1: Forslag til kommuneplantillæg

Del 2: VVM-redegørelse

Del 3: Ikke-teknisk resumé

Bilag 1 Placering af teknikbygningen og relæhytterne

Bilag 2 Visualisering af antennemast mastedimensioner

Bilag 3 Fagnotat støj

Bilag 4 Fagnotat natur

Forudsætningsnotat for støj

Del 4: Forslag til VVM-tilladelse

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen Roskilde, der står for planlægningen. Derfor er det Naturstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og rimelige alternativer.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljørapport og VVM-redegørelse skal være modtaget hos Naturstyrelsen Roskilde senest den 11. januar 2012 og skal sendes til:

Naturstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7,
Tlf.: 7254 3000
e-mail: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. NST-131-00110.