Udbygning af Panum Komplekset - forslag til kommuneplantillæg mv.

27-07-2011

Naturstyrelsen Roskilde offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse og miljørapport) samt udkast til VVM-tilladelse for udbygning af Panum komplekset beliggende i Københavns Kommune.
Frist for indsigelser mv. : 21. september 2011

Naturstyrelsen Roskilde offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse og miljørapport) samt udkast til VVM-tilladelse for udbygning af Panum komplekset beliggende i Københavns
Kommune.

Baggrunden for planforslaget er, at Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker at udbygge det eksisterende Panum med
laboratoriefaciliteter i en 75 meter høj bygning, derudover etableres undervisnings-, auditorie- og kantinefaciliteter.
Formålet er at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplekset. Universitets og Bygningsstyrelsen gennemfører projektet i samarbejde med Københavns Universitet.

Panum ligger i en trekant og grænser mod vest op til Nørre Allé og De Gamles By, mod Nordøst op til Tagensvej og Rigshospitalet, mod sydøst op til Blegdamsvej og boligområder på indre Nørrebro og mod syd flankeres arealet af Johannes Kirke og Sankt Hans Torv.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen Roskilde, der står for planlægningen. Derfor er det Naturstyrelsen, som offentliggør forslaget til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt udkast til VVM-tilladelse. I VVM-redegørelsen indgår en miljørapport, hvis resume følger forslaget til kommuneplantillæg. Denne miljørapport beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.

Kommuneplantillæg (forslag )
Følgebrev til kommuneplantillæg
Miljørapport og VVM-redegørelse
Udkast til VVM-tilladelse
Du kan også få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger
om projektet. Bilagsdelen til VVM-redegørelsen og miljørapporten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen Roskilde.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Naturstyrelsen Roskilde frem til den 21. september 2011 – dvs. 8 uger efter annoncering. Naturstyrelsen vil herefter
tage endelig stilling til, om projektet kan gennemføres. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde
Tlf. 7254 30 00, e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. NST-131-00087