Statoil Raffinaderi, Øst. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med udvidelse af lagertanke

27-01-2010

Statoil ønsker at udvide sit tanklager med fire nye råolietanke og to produkttanke på et areal øst for den eksisterende Melbyvej, således at lager-kapaciteten passer til de stadig større tankskibe.
Frist for idéer og forslag: 24. februar 2010

Statoil ønsker at udvide sit tanklager med fire nye råolietanke og to produkttanke på et areal øst for den eksisterende Melbyvej, således at lagerkapaciteten passer til de stadig større tankskibe.

Kort med placering af det ønskede tankanlæg

Naturstyrelsen – Roskilde har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen – Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af tanklagerets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Naturstyrelsen – Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægnings- arbejde.

Naturstyrelsen – Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Anmeldelse

Idéoplægget

Følgebrev

Du kan også få materialet tilsendt ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.


Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Naturstyrelsen – Roskilde senest den 24. februar 2010. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde,
Tlf. 7254 8141, e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ROS-200-00004