Vadehavet ind i næste årtusinde

01-01-1999

Præsentation af hovedindholdet i Den trilaterale Vadehavsplan 1997.

Det er af stor betydning, at naturen og miljøet i vadehavsområdet beskyttes samtidig med at området sikres mulighed for udvikling. Derfor vedtog miljøministrene fra Danmark, Tyskland og Holland i oktober 1997 Den trilaterale Vadehavsplan.

Vadehavsplanen er en politisk aftale om de principper, som landene vil lægge til grund for den fremtidige forvaltning af området. Planen får effekt, når den gennemføres i lovgivningen, indgår i regionplanlægningen eller anvendes i konkrete sager. Planen forudsætter, at der ikke gives køb på befolkningens sikkerhed, og at lokale beboere og interessegrupper inddrages aktivt i planens gennemførelse.

Publikationen præsenterer hovedindholdet i Vadehavsplanen og dens betydning for vadehavsområdet.

Læs publikation