Skoven er tilbage

18-10-2005

For 200 år siden var der næsten ingen skov tilbage i Danmark, i dag dækker skovene mere end 12 pct. af landet.

For 200 år siden var der næsten ingen skove tilbage i Danmark, og de få skove, der var, lignede mest af alt en afrikansk savanne. Hist og her stod spredte gamle træer, og indimellem dem gik husdyr og græssede. Men hvorfor var det gået så galt? Jo, igennem mange hundrede år havde vi ribbet skovene for træer til alt fra brændsel, tømmer, foder til husdyrene og til krigsskibe - men glemt at plante nye træer.

I 1805 greb Kongen ind! Samme år som H.C. Andersen blev født, underskrev Kongen "Fredskovsforordningen af 1805". Nu skulle det være slut med at rydde skovene for træer, og der skulle plantes en masse nye skove. Og det lykkedes!

I dag - præcist 200 år efter - dækker skovene mere end 12 % af Danmark, og vi nyder at gå i dem mere end 75 millioner gange om året.

Skovtidslinjen 1805-2005

Skovtidslinien 1805-2005. Krt Europe ApS/Morten Lyhne