Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land

02-12-2007

Udvalgets anbefalinger og principper for den fremtidige planlægning for vindmøller op til 150 meter på land

Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land Rapporten indeholder det at regeringen nedsatte vindmølleudvalgs anbefalinger og principper for den fremtidige planlægning for vindmøller op til 150 meter på land.

Anbefalingerne er at kommunerne er centrale aktører for denne planlægning, at der skal sikres en balance mellem landskabshensyn, hensynet til klimapolitik/forsyning og at hensynet til naboer således at der fortsat kan ske en udbygning og at staten skal sikre det nødvendige grundlag for kommunernes planlægning ved at bidrage med retningslinjer, viden og stille værktøjer til rådighed.

Bilagsliste:

  1. Kommissorium for udvalgets arbejde (pdf)
  2. Medlemmer af udvalget (pdf)
  3. Store vindmøller på land – en undersøgelse af landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller på 100-150 meters højde, Birk Nielsen, planlæggere og landskabsarkitekter m.a.a.
  4. Udskiftningsaftalen for vindmøller nedtaget i perioden 15. december 2004 til 15. december 2009 (pdf)
  5. Pristillæg til vindmøller og ejerskab til vindmøller (pdf)
  6. Statusnotat af 15. december om planlægning for områder til erstatningsmøller i forbindelse med den nye udskiftningsordning på land (pdf)
  7. Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzone tilladelse til opstilling af vindmøller (pdf)
  8. Vejledning nr. 39 af 7. marts 2001 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (pdf)
  9. Kommunalt ejerskab (pdf)

Udgivet 2007 af regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Store vindmøller, klimapolitik, landskabshensyn


Relaterede sider