Store vindmøller i det åbne land

Store-vindmoeller-rapport-2007-forside.jpg
08-01-2007

En vurdering af de landskabelige konsekvenser af Birk Nielsen Landskabsarkitekter for regeringens udvalg om placering af vindmøller på land

Rapporten er en del af det samlede arbejde under regeringens vindmølleudvalg, og har til formål at undersøge de problemstillinger, der har betydning for de landskabelige konsekvenser ved opstilling af store vindmøller.
Rapporten undersøger hvordan disse møller påvirker landskabet og har med udgangspunkt i det eksisterende vidensgrundlag prøvet at skabe grundlag for fastlæggelse af en række kriterier. Undersøgelsen belyser de landskabelige konsekvenser i forholdt til - landskabets egnethed,  visuelle konsekvenszoner, forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, opstillingsmønstre, forholdet mellem vindmølleområdet og ikke mindst forholdet til værdifulde landskaber og beskyttede området.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Findes kun i elektronisk udgave.


Relaterede sider

Læs publikation