Vejledning om landskabsinteresserne i kommuneplanlægningen

undefined
08-05-2007

Vejledning om varetagelse af landskabshensyn i kommuneplanlægningen.

Skov- og Naturstyrelsen har med Niras som konsulenter og i samarbejde med Skov & Landskab udarbejdet en vejledning i brug af landskabskaraktermetoden i kommunernes planlægning.

Metoden er gennemført og illustreret i den tidligere Svendborg Kommune.

Læs publikation