Afprøvning af skovstrukturindekser

19-12-2008

Afrapportering af projektet "Test af skovstrukturindekser"

Projektet har haft til formål at afprøve og vurdere udvalgte skovstrukturindeksers egnethed, herunder operationalitet, udsagnskraft og reproducerbarhed i spændvidden af især habitat-direktivets skovnaturtyper.


Projektet blev gennemført i 2003-4 som samarbejdsprojekt mellem SNS og GEUS.

Læs publikation