Almegårds Øvelsesplads

19-12-2008

Drifts- og plejeplan 2004-2018

Resumé:

Planen beskriver retningslinier for den militære brug af terrænet under hensyntagen til områdets natur- og kulturværdier og muligheder for rekreativ brug. Desuden en beskrivelse af områdets planter, dyreliv og kulturhistoriske elementer.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af Almegårds driftsplan

Læs publikation