Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav

19-12-2008

- rapport udført af: Konsulentfirmaet Ole Askehave med assistance fra Teknologisk Institut

Må citeres med kildeangivelse.

Ved råstoffer forstås i denne rapport sand, grus og sten. De indvindes især i istidsaflejringer på land og på havet i tilsvarende forekomster.


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation