Bærmoseskov og Himmerigskov

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 101

Bærmoseskov og Himmerigskov er plantet i årene mellem 1991 og 1995. l begge skove er der plantet eg, bøg og andre løvtræer, som fandtes i den oprindelige danske skov. På de fugtige steder er der plantet rødel og ask. Kirsebær og andre mere sjældne skovtræer er plantet hist og her, ofte langs veje og stier.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2005. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Læs publikation