Beskyt den vilde flora langs kysterne

19-12-2008

Rynket Rose og andre indførte planter udrydder oprindelige og værdifulde plantesamfund

Resumé:

Pjecen giver råd om hvordan spredningen af Rynket Rose(Rosa rugosa) kan standses. Rynket Rose er en invasiv art, der truer gamle værdifulde plantesamfund langs vore kyster. Pjecen giver anvisninger på hvilke andre planter, man kan anvende, og som ikke har de samme uheldige egenskaber, som Rynket Rose har m.h.t. at true livsbetingelserne for dem.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af hæftet

Læs publikation