Beskyttelse og benyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

19-12-2008

Redegørelse

Resumé:

Der redegøres for marskens dannelse og den kulturhistoriske udvikling, naturforholdene, den landbrugsmæssige arealanvendelse, driften af bevandingssystemet, jagten, myndighedsforholdene, Det rådgivende Udvalg, naturforvaltningsinitiativer, økonomi og erstatninger samt formidling.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af hæfte

Trykt udgave (2000)kan bestilles i Obfuscated Email

Pris: 150 kr.