Bestanden af Natravn Caprimulgus europaeus i Thy - 2007

19-12-2008

En vurdering af
naturnær skovdrifts betydning for bestanden fremover.

Forsiden af rapporten

Bestanden af natravn er i Danmark på omkring 5-600 par. Arten er generelt i tilbagegang i Europa og i hele dens udbredelselsesområde. Den er derfor beskyttet i henhold til Bern konventionen som en liste II art.

I forbindelse med de nye driftsplaner for statsskovene er det meningen at ændre driften ganske væsentligt gennem den næste trægeneration. Ændringen går fra traditionel rydningsdrift til naturnær skovdrift.

Derved opstår usikkerhed om hvorvidt fuglearter som natravn, hedelærke m.fl. kan klare sig i den fremtidige skov. Denne undersøgelse giver et svar på hvordan natravnebestanden ser ud i dag med den bestandsudvikling der er sket de sidste 10-15 år, samt et bud på hvorledes bestanden vil udvikle sig efter indførelse af naturnær skovdrift.

Udarbejdet af Niels Odder Jensen for Naturstyrelsen. Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.


Læs mere om natravne på