Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg

19-12-2008

Betænkning nr. 1397. Udgivet af By- og Boligministeriet i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet.
ISBN 87-601-8931-2 kr. 125,00

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation