Biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009

19-12-2008

Handlingsplan

Resumé:

I handlingsplanen beskriver regeringen sine forslag til den fremtidige indsats for beskyttelsen og udviklingen af den biologiske mangfoldighed. Målet er at standse tabet af biodiversitet senest i 2010. Handlingsplanen er en ramme for indsatsen


Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation