Brug og udbud af friluftsfaciliteter på Naturstyrelsens arealer

19-12-2008

– en analyse på baggrund af tidligere undersøgelser. Arbejdsrapport nr. 35-2007 fra Skov & Landskab

Forside på arbejdsrapport om friluftsaktiviter

– en analyse på baggrund af tidligere undersøgelser


Der er tre mål med denne rapport:

1. at give en kortfattet
opsamling af eksisterende viden omkring såvel brug af som ønsker til
friluftsfaciliteter

2. på baggrund af nye analyser af tidligere indsamlet data, at opnå mere detaljeret kendskab til brugen af faciliteter i konkrete skov- og
naturområder administreret af Naturstyrelsen
3. diskussion og perspektivering af tidligere undersøgelse.


Læs rapporten her:

Rapporten er udgivet af Skov & Landskab, der er et selvstændigt center for forskning, undervisning, formidling og rådgivning vedrørende skov, landskab og planlægning ved Københavns Universitet. Rapporten er udarbejdet af Sandra Gentin og Frank Søndergaard Jensen. Den må gerne citeres med tydelig kildeangivelse.Relaterede emner:

Læs publikation