Danmarks Nationale Skovprogram

19-12-2008

Hæfte om Danmarks skove.

Det danske skovareal er på ca. 486.000 ha (473.000 ha bevokset) svarende til 11% af landets samlede areal. Den årlige træproduktion fra skovene er i størrelsesordenen 2 mill. m 3 . Dermed er Danmark i stand til at dække omkring 25 % af sit træforbrug på i alt 8 mill. m3.

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation