Danske Fyranlæg 1750 - 1950

19-12-2008

Temagennemgang 2001

Resumé:

I forbindelse med Farvandsvæsenets forestående salg af en del danske fyranlæg har Naturstyrelsen foretaget en gennemgang af ca. 90 anlæg og vurderet de bygningsmæssige frednings- og bevaringsværdier heri. Denne temagennemgang har blandt andet resulteret i en arbejdsrapport, som indeholder en kort historisk redegørelse for fyranlæggenes udvikling samt en kort beskrivelse af de bevaringsværdige anlæg samt af de fredede fyr og aktuelle fredningsforslag.