Danske naturtyper

19-12-2008

Danske naturtyper

Resumé:

Bogen beskriver i tekst og billede truede danske naturtyper eller natur, der er karakteristisk for vores del af Europa. Disse naturtyper skal fremover indgå i et fælles europæisk net af beskyttelsesområder, NATURA 2000

Læs udgivelsen

Må citeres med kildeangivelse.