De danske skoves sundhedstilstand - 1999

19-12-2008

Resultater af overvågningen i 1999

Resumé:

Naturstyrelsens årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark bygger på vurdering af tab og misfarvning af nåle og blade i 51 skovbevoksninger i Danmark samt indberetninger fra statsskovdistrikterne om skovenes generelle sundhedstilstand


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af hæftet