De danske skoves sundhedstilstand - 2000

19-12-2008

Resultater af overvågningen i 2000

Resumé:

Naturstyrelsens overvågning af sundheden i de danske skove viste en tilfredsstillende sundhedstilstand i 2000. Generelt var sundhedstilstanden på samme niveau som i 1999 bortset fra eg, som viste en klar forbedring i forhold til 1999. Der kunne ikke konstateres en generel effekt på skovsundheden af det meget store stormfald i december 1999.

Desuden kunne der i 2000 konstateres færre angreb af jættebarkbillen på sitkagran, at elmesygen var meget udbredt også i 2000 samt at skovfyr mange steder stod med brune nåle i starten af 2000.


Må citeres med kildeangivelse.

De Danske Skove 2000

Læs publikation