Den biologiske mangfoldighed i skove

19-12-2008

- status for indsats og initiativer

Resumé:

Rapporten giver en status over biodiversitetens vilkår i de danske skove. Den gennemgår indsats og initiativer der er gennemført til gavn for biodiversiteten. Det drejer sig om bestemmelser i skovloven og naturbeskyttelsesloven samt nationale strategier og internationale retsakter. For de private skove analyserer rapporten virkningen af reguleringer og tilskud og for statsskovene gøres status over en række strategier og retningslinier for drift og pleje. Rapporten er en del af det faglige grundlag for Wilhjelmudvalgets arbejde med at udarbejde en handlingsplan for den fremtidige forvaltning af biologisk mangfoldighed i Danmark.


Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation