Den særlige natur og miljøindsats - Miljømilliarden

19-12-2008

Om den politiske aftale om en særlig indsats for at bidrage til at danske naturværdier bevares for eftertiden i
perioden 2007 – 2009.

Forsiden af folderen om Miljømilliarden For at bidrage til at danske naturværdier bevares for eftertiden har regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti indgået aftale med Dansk Folkeparti om at afsætte 558 mio. kr. i perioden 2007 – 2009 til en forstærket vand- og naturindsats.

Denne publikation beskriver aftalen og de 11 geografiske indsatsområder, og de til sammen ca. 45 projekter i disse områder.

Læs eller download publikationen:

Læs publikation