Detailhandelsdata

19-12-2008

Rapport fra en arbejdsgruppe om tilvejebringelse af detailhandelsdata.
ISBN 87-601-8005-6

Må citeres med kildeangivelse.

Forside


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation