Du kan hjælpe med at bekæmpe mink

19-12-2008

Folder om bekæmpelse af mink

Mink generelt

Udover at skyde minken er der mulighed for i særligt prioriterede områder at låne fælder via din lokale jagtforening eller din lokale enhed. Du kan også indberette dine observationer og viden om mink i dit lokalområde. På den måde kan vi aktivt og effektivt nedbringe bestanden af vilde mink samt få et overblik over, hvor den færdes – og hvor stor bestanden er i den danske natur.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation