Skiltevejledning

19-12-2008

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen

OBS. Vejledningen er udkommet i en ny udgave
Se den ny på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forsiden af vejledningen Naturbeskyttelsesloven indeholder en række regler, der sikrer befolkningen en nærmere bestemt adgang til naturen, herunder adgang til private arealer, og ejeren må ikke forhindre eller vanskeliggøre denne adgang.

Efter naturbeskyttelsesloven har befolkningen altså en vis ret til adgang til naturen. Alligevel finder man skiltning, der begrænser befolkningens adgang. Denne skiltning er ofte ulovlig. Derfor er der udarbejdet en Skiltevejledningen, som indeholder anbefalinger og forslag til standardiserede skilte, for at vejlede ejeren i hvordan skiltning om offentlighedens adgang kan ske lovligt.

Læs eller download vejledningen her:

Udgivet af Naturstyrelsen, senest revidet 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs mere om emnet på:

Læs publikation