Evaluering af den gennemførte skovrejsning 1989-1998

19-12-2008

Undersøgelse

Resumé:

Naturstyrelsen har i 1999 gennemført en undersøgelse, der skal belyse hvordan det er gået med skovrejsningen i 10 års perioden 1989 - 1998. Herunder naturindhold, privat skovrejsning og kvaliteten.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af rapport