Evaluering af Statslig udmelding til regionplanrevision 2001

19-12-2008

Baseret på gruppeinterview af planlæggere og sektoreksperter i fem amter.
Arbejdsnotat kun internet.

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation