Ferske enge

19-12-2008

- en beskyttet naturtype

Forside af Ferske enge

De ferske enge hører sammen med bl.a. overdrevene, strandengene, hederne og en del af moserne til de lysåbne naturtyper. Disse naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Samspillet mellem kultur og natur er i dag afgørende for opretholdelsen af de fleste af de lysåbne naturtyper.
Bogen ”Ferske enge – en beskyttet naturtype” er en opsamling af viden om enge og deres forvaltning. Nogle af de emner der behandles er: status, vegetations- og kulturhistorie, engenes økologi, flora og fauna samt trusler, beskyttelse, pleje og retablering af ferske enge.

Download hele publikationen:

Eller hvert afsnit for sig:

Udgivet 1993 af Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen. Hovedforfattere: Signe Nepper Larsen og Thomas Vikstrøm. Findes i trykt og elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Eng, fersk eng, engenes kulturhistorie, engenes økologi, engenes flora, engenes fauna, trusler mod enge, beskyttelse og pleje af enge.