Finderup Øvelsesplads

19-12-2008

Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Forsiden af planen Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Drifts- og Plejeplanen beskriver terrænets militære anvendelse og betydning,  samt naturværdier i form af flora, fauna, landskab, naturtyper og de kulturhistoriske spor i landskabet. Desuden den nuværende drift og pleje, samt lovgivningsmæssige brugsbegrænsninger. Endelig fastlægges de nye drifts- og plejebestemmelser samt nye militære anlæg for perioden 2008 til 2022.

Bilag

Udgivet 2008 af Naturstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Drifts- og plejeplan, Finderup Øvelsesplads, Finderup, Jydske Dragonregiment,  Prinsens Livregiment, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Knud E. Ernsted, naturpleje, forvarets arealer, Rosborg Sø, Finderup Plantage, Paradiset, Lundhøje, Bøgehøje, Tovgård Mose, Touby, Korsdal, Vesterhøj, Oksedal, Bjerremose, Banansøen, Krogsgårde, Gulegård, Movsø, Store Surdal Mose, Jernbroen, Margrethevolden, Gul Stenbræk, Paludellavæld, Dybedam, Kragedal Skov, Kragedal Mose,  Holtegård, Langeskov Dal, Haldager Skov, Langskovdal,  Vedhoved Skov, Vedhoved, hedelærke, bronzesværd, bronzealdersværd


Se mere om drifts- og plejeplaner på