Fingerplan 2007

19-12-2008

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplan 2007 Fingerplanen 2007 vil som landsplandirektiv omfatte alle hovedstadsområdets kommuner og udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg mm.

Fingerplan 2007 består af 2 dele:

  • Politisk redegørelse
  • Regler med bemærkninger (det juridisk bindende direktiv)

Udgivet 2007. Trykt udgave kan rekvireres i Miljøministeriets Informationscenter . Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Hovedstadsområdet, København, Fingerplan, Storbyplanlægning, By og trafik, By og grønne kiler


Relaterede sider