Flyvestation Karup

19-12-2008

Drifts- og plejeplan 1998-2012

December 2001/ISBN 87-7279-170-5/138 s, ill. + bilag
NB. Hæftes kan kun fås hos:
Flyvestation Karup, att. Miljøsektionen, 7470 Karup J, tlf. 97101550-2305