Flyvestation Skrydstrup

19-12-2008

-Driftsplan 2007-2021

Skrydstrup

En drifts- og plejeplan for Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland er udarbejdet af Naturstyrelsen for forsvaret, som led i implementeringen af Forsvarsministeriets miljøstrategi. Planen gælder for perioden 2007 til 2021. Planen beskriver områdets militære historie, geologi, dyre- og planteliv, den militære brug, gældende lovgivningsmæssige bestemmelser for området, ønsker til og afvejning af den fremtidige drift af flyvestation, samt anvisninger for og økonomi hertil. Planen omfatter bl.a. bestemmelser for slåning og pleje af de åbne arealer samt skovdrift.

Naturstyrelsens publikationsoversigt