Folder om naturdebatten

19-12-2008

Folder udgivet i forbindelse med naturdebatten

Forside af debatfolder Informationsfolder om miljøminister Connie Hedegaards debat om danskernes natursyn. Målet med natursynsdebatten er at få danskernes holdninger til, hvordan naturen skal udvikle sig. Den konkrete baggrund er, at Danmark netop i disse år står over for en række store miljøpolitiske beslutninger, som vil forme fre mtid ens natur. Naturdebatten blev skudt i gang med en konference i Oxbøl, hvor 26 meningsdannere, natureksperter, politikere og interessenter blev inviteret til en diskussion om dilemmaer i naturpolitikken. Målet var at blive klogere på, hvilke natursyn som trives blandt danskere med vidt forskellige tilgange til naturen. Med en tur rundt i landet fortsætter miljøministeren forår/sommer 2007 naturdebatten.

Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation