Folehaven Hørsholm

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 25

Forside af folder tegnet af Poul Andersen

Allerede i år 1100 lå der et fæstnings- eller borganlæg, kaldet Hørningsholm. Borgen med det tilhørende gods blev lagt under kronen i 1391, og de følgende århundreder forblev det kongelig ejendom.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2004. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Til naturguider

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside