Fornyelse af planlægningen

19-12-2008

- afsluttende rapport vedrørende projekt "Fornyelse af planlægningen

Resumé

D en afsluttende rapport vedrørende projekt "Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen", der er gennemført i et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet ved Naturstyrelsen. Projektet har haft til formål at vurdere, om planredskaberne matcher kommunernes udfordringer i den daglige planlægning, men også vurdere kommunernes anvendelse af planredskaberne. Med denne afsluttende rapport anbefales det, at overveje at justere planloven indenfor nogle specifikke områder, f.eks. til brug for byomdannelse. Men den afsluttende rapport viser især, at kommunernes plankultur skal styrkes for at sikre en fornyelse af planlægningen. Specielt i lyset af strukturreformen er dette en stor udfordring."

Forside af rapport 

Læs publikation