Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale

19-12-2008

Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien

Resumé:

Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien nedsatte i november 1999 en arbejdsgruppe bestående af 22 centralt placerede personer inden for træsektoren.
Arbejdsgruppens opgave var at beskrive træets placering ved forsknings- og undervisningsinstitutionerne i Danmark og den kvantitative og kvalitative udvikling af de faglige miljøer omkring træ som materiale i Danmark og vore nabolande samt frembringe et beslutningsgrundlag og et forslag til en styrkelse af forskning, udvikling, formidling og rådgivning vedrørende træ. Arbejdsgruppens rapport fremlægges hermed.


Må citeres med kildeangivelse.

Rapportforside

Læs publikation