Forslag til Fingerplan 2007

19-12-2008

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Forside, Fingerplan 2007

Forslag til Fingerplan 2007 vil som landsplandirektiv omfatte alle hovedstadsområdets kommuner og udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg mm.

Forslag til Fingerplan 2007 består af 3 dele:

  • Forslag til politisk redegørelse
  • Forslag til regler med bemærkninger (det juridisk bindende direktiv)
  • Miljøvurdering

Forslag til Fingerplan 2007 er i offentlig høring fra medio januar til 13. april 2007. I den periode kan du komme med kommentarer og forslag til planen.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Trykt udgave af Forslag til Fingerplan 2007 kan fås ved henvendelse til Miljøministeriets Informationscenter .

Emneord: Hovedstadsområdet, København, Fingerplan, Storbyplanlægning, By og trafik, By og grønne kiler

I publikationen er kortbilag A.5 (side 70) ikke i overensstemmelse med hovedkortet kortbilag A (side 64). Vedhæftet en rettet version af kortbilag A.5.


Relaterede sider