Forslag til landsplandirektiv for udvidelsen af sommerhusområder i kystnærhedszonen

19-12-2008

- efter lov nr. 455 af 9. juni 2004 om ændring af lov om planlægning (planloven)

- efter lov nr. 455 af 9. juni 2004 om ændring af lov om planlægning (planloven)

Rapportens forside

Pdf-format - lav opløsning (2 Mb)

Pdf-format - høj opløsning (11 Mb)

Høringsbrev

Naturstyrelsens publikationsoversigt