Forstlig lokalitetskortlægning

19-12-2008

Vejledning

Resumé

Formålet med forstlig lokalitetskortlægning er at beskrive og afgrænse dyrkningsenheder så de kan indgå i planlægningen af skovens opbygning, stabilitet, produktion og immaterielle anvendelsesmuligheder