Fra fortidsminder til kulturmiljø

19-12-2008

Hvad Alstrup Krat og Hohøj gemte

Udgivet af Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen
og Miljøministeriet, Naturstyrelsen
i samarbejde med
Kulturhistorisk Museum, Randers.
Geologisk Institut, Aarhus Universitet.
Nationalmuseet

forside af bogen