Fredede planter i Danmark

19-12-2008

Økotips nr. 4

Forsiden af hæftet Tanken med dette hæfte er først og fremmest at gøre opmærksom på, hvilke planter man skal undgå at plukke med hjem i buketten samt passe på ikke at beskadige under sin færden i naturen.

Samtidig kan hæftet bruges af ejere af de landbrugs-, skov- og naturområder, hvor de fredede planter vokser. Som ejer af sådanne arealer kan man være med til at sikre en fortsat overlevelse af arterne i Danmark ved at bevare og pleje eksisterende voksesteder, samt ved at etablere nye levesteder. Hermed forbedrer man ikke blot levevilkårene for de fredede planter, men også for det øvrige plante- og dyreliv.

Må citeres med kildeangivelse. Denne publikation findes kun som netudgave

Læs publikation