Fremtidens natur - vores ansvar

19-12-2008

Regeringens naturpolitiske redegørelse 2006

Miljøminister Connie Hedegaards naturredegørelse.

Regeringen ønsker med denne redegørelse at få en politisk debat om naturindsatsen de kommende  år. Det skal ske på grundlag af en langsigtet strategi. Redegørelsen lægger derfor op til en drøftelse af, hvilke værdier vi skal basere vores naturindsats på. Dernæst giver den regeringens forslag til, hvor der skal gøres en konkret indsats – og hvornår. Regeringen vil,

  • skabe ny natur i Danmark – afsætte 700 mill. kr. ekstra til at bl.a. naturarealet kan øges og næringsstofbelastningen af vandmiljø og natur kan reduceres,
  • etablere danske nationalparker,
  • sikre at landbruget tager større natur- og miljøhensyn – bl.a. gennem en ny lov om miljøregulering af landbruget,
  • understøtte kommunerne, så de kan løse deres nye naturopgaver – bl.a. gennem et nyt kvalitetsstyringssystem,
  • sætte fokus på livskvalitet og sundhed – bl.a. via medfinansiering af partnerskabs-projekter for den nære natur, som giver lokale naturoplevelser,
  • sætte fokus på fysisk planlægning med respekt for natur, som dermed langsigtet skaber gode rammer for danskernes hverdag og livskvalitet,
  • understøtte beskyttelsen af verdens natur.

Med dette udgangspunkt lægger regeringen op til debat om fremtiden for Danmarks natur.

Læs publikation