Frøkatalog 2007/2008

19-12-2008

Katalog med oversigt over frø og priser fra Planteavlsstationen

Frøkatalog-forsiden

Statsskovens Planteavlsstation, som er en del af Naturstyrelsen, leverer frø til statssskovene samt hovedparten af det private skovbrug.

Frøene skaffes ved indsamling i eksisterende skovbevoksninger og i særligt anlagte frøproduktionsanlæg. Frø-kvaliteten testes i Planteavlsstationens frølaboratorium.

Frøkataloget giver en oversigt med frø og priser.

Udgivet i 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Frø, Plantavlsstation, skov, træer.


Relaterede emner: