Funktionelle sammenhænge på regionalt niveau

19-12-2008

- Rapport

Rapporten opgør en række indkomstkilder i landets 36 pendlingsregioner: Lokale erhverv, pendleres indkomster, overførselsindkomster, kommunal udligning, selskabsskatter, landbrugsstøtte og turistindtægter. Indkomstkilder og en række baggrundsvariable vises på over 40 Danmarkskort. Rapporten giver mulighed for at vurdere de enkelte indkomstkilders betydning regionalt.

Må citeres med kildeangivelse.

- Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Tlf. 70 12 02 11. E-mail: Obfuscated Email

Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation