Generelle retningslinier for drift af statsskovene

19-12-2008

Strategivis oversigt

De love, som regulerer anvendelsen af det åbne land fastlægger en række regler, som gælder alle grundejere. Naturstyrelsen administrerer en række af disse love, hvoraf Naturbeskyttelsesloven, Skovloven samt Jagt og Vildtforvaltningsloven er de væsentligste.


Må citeres med kildeangivelse.